ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      
สถานที่ริมฝั่งแม่น้ำปิง ตรงข้ามวัดทับเดื่อ
   สถานที่ริมฝั่งแม่น้ำปิง ตรงข้ามวัดทับเดื่อ เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนบ้านทับเดื่อ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน มีซุ้มนั่งเล่นติดริมตะลิ่งแม่น้ำปิง น้ำใสสะอาด ลมเย็นสบายบรรยากาศดี มีอาหารเครื่องดื่มและสินค้าอื่นๆไว้คอยบริการให้กับนักท่องเที่ยงและผู้คน ที่สัญจรผ่านไป-มา ที่จอดรถกว้างขวาง นอกจากมีซุ้มนั่งสบายแล้วยังมีบริการห่วงยางให้เช่าไว้เล่นน้ำอีกด้วย
 25 พฤศจิกายน 2558