ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      

หัวข้อวันที่
ไร่ชาระมิงค์12 ธันวาคม 2561
ครกกระเดื่อง26 พฤศจิกายน 2561
การทอผ้า(ย่ามลาหู่) แบบกี่เอว24 พฤศจิกายน 2561
ส่าจ๊อย (ห่อนึ่งหมู)15 ตุลาคม 2561
กระบุงสะพายหลังชาวเขา10 ตุลาคม 2561
การดูแลตัวเองและการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-1916 มิถุนายน 2563
วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day)15 มิถุนายน 2563
6 สิ่งที่ควรทำ เพื่อป้องกันโควิด-1903 เมษายน 2563
การป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้สูงอายุ02 เมษายน 2563
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254019 กรกฎาคม 2560
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 255815 กรกฎาคม 2558
การฟ้อนดาบล้านนา25 เมษายน 2561
การตัดตุงไส้หมู14 มีนาคม 2561
สิ่งที่ควรรู้ปัจจัยเสี่ยงเส้นเอ็นเข่าฉีก22 ธันวาคม 2560
"เข่า"อย่าคิดว่าไม่สำคัญ22 ธันวาคม 2560
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1