ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอินทขิล

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอินทขิล รับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 (ตามเวลาราชการ) สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลอินทขิล รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

 28 มกราคม 2563