ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//
แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
103
เดือนนี้
1,612
เดือนที่แล้ว
3,618
ปีนี้
25,951
ปีที่แล้ว
25,747
ทั้งหมด
104,867
ไอพี ของคุณ
3.236.232.99

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th

ประกาศเทศบาลตำบลอินทขิล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง

-  กองช่าง

  (1) ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป        จำนวน  1  อัตรา

-  กองการศึกษา

 (1) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป         จำนวน  1  อัตรา

06 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์​ข่าวจากงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
ประชาสัมพันธ์​ข่าวจากงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
------------------------------------
????​ ผู้สูงอายุ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505)
???? สามารถยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ ณ เทศบาลตำบลอินทขิล ในวันและเวลาราชการ ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
07 กันยายน 2564

ประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลอินทขิล,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
-------------------------------
???? เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลอินทขิล
13 กรกฎาคม 2564

ประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอินทขิล,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
-------------------------------
เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอินทขิล
13 กรกฎาคม 2564

ประกาศ เรื่อง การปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลอินทขิล,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th

ประกาศเทศบาลตำบลอินทขิล เรื่อง การปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลอินทขิล โดยปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564 และเปิดเรียนในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

12 กรกฎาคม 2564

ประกาศ เรื่อง การปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลอินทขิล (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th

ประกาศเทศบาลตำบลอินทขิล เรื่อง การปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลอินทขิล (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 โดยปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 - 13 มิถุนายน 2564 และเปิดเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

31 พฤษภาคม 2564

การดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2564,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th

การดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2564

25 พฤษภาคม 2564

คำสั่ง ที่ 96/2564,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th

คำสั่งเทศบาลตำบลอินทขิล

---------------

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลอินทขิล

21 พฤษภาคม 2564

ประกาศ เรื่อง การปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลอินทขิล (เพิ่มเติม),เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th

ประกาศเทศบาลตำบลอินทขิล ที่ 80/2564
เรื่อง การปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลอินทขิล (เพิ่มเติม) วันที่ 17 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2564

14 พฤษภาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
ขอความร่วมมือผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาเทศบาลของจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่าน ชะลอการมายื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
 
***ขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งติดตามข่อมูลข่าวสารต่อไป
22 เมษายน 2564

คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรค จ.เชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรค จ.เชียงใหม่
- ที่ 30/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
- ที่ 31/2564 เรื่อง มาตรการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก
22 เมษายน 2564

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลอินทขิล,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th

ประกาศจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอินทขิล เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลอินทขิล(อย่างไม่เป็นทางการ) โดยเรียงตามลำดับผู้ได้คะแนนสูงสุด

29 มีนาคม 2564

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอินทขิล ของเขตเลือกตั้งที่ 1,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th

ประกาศจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอินทขิล เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอินทขิล ของเขตเลือกตั้งที่ 1 (อย่างไม่เป็นทางการ) โดยเรียงตามลำดับผู้ได้คะแนนสูงสุด

29 มีนาคม 2564

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอินทขิล ของเขตเลือกตั้งที่ 2,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th

ประกาศจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอินทขิล เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอินทขิล ของเขตเลือกตั้งที่ 2 (อย่างไม่เป็นทางการ) โดยเรียงตามลำดับผู้ได้คะแนนสูงสุด

29 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น
โดยต้องแจ้งเหตุภายใน ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน - หลังวันเลือกตั้ง 7 วัน
 
- ช่องทางออนไลน์
 
- ยื่นแบบ ส.ถ./ผ.ถ.1/8 ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอท้องที่หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้
23 มีนาคม 2564

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (63 รายการ)