ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      


    สายตรงท่านนายกฯ

  เพิ่มข้อความใหม่

รายการตอบ
ขอโอนย้ายครับ
  โดย :นายกฤษณะ เอี่ยมสะอาด  2019-01-15 10:00:10
0
ถนนทับเดื่อซอย1
  โดย :นาย จิรัตน์ มาฆะศิรานนท์  2017-08-09 10:40:57
0

   [1]