ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//
แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,335
เดือนที่แล้ว
3,246
ปีนี้
24,379
ปีที่แล้ว
34,544
ทั้งหมด
137,839
ไอพี ของคุณ
44.197.230.180

-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสำเนียง ยอดภพ
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับเดื่อ


นางกัญญาภัค ทิตย์วงค์
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ


นางสาวนุชนาฎ ภูพิทักษ์ธรรม
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตาด


นางศิริรัตน์ ญาณะตื้อ
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับเดื่อ


นางสาวอาภรณ์ จะหา
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตาด


นางสาวสุภาวดี ชัยมงคล
คนงานทั่วไป


นางสาวปรียานุช แก้วมณี
พนักงานจ้างเหมาบริการ