ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//
แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
103
เดือนนี้
1,612
เดือนที่แล้ว
3,618
ปีนี้
25,951
ปีที่แล้ว
25,747
ทั้งหมด
104,867
ไอพี ของคุณ
3.236.232.99

นางกรรณิกา ขัติยะ
ผู้อำนวยการกองคลังนางจุฑาทิพ เจนชัยภูมิ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวแจ่มจันทร์ เทียนสันต์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุ


นางสาวรัชฎาภรณ์ ทวีคูณ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นายเกรียงศักดิ์ จันทร์ผ่อง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาววิภาดา ปิ่นเพชรสวรรค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ