ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//
แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,335
เดือนที่แล้ว
3,246
ปีนี้
24,379
ปีที่แล้ว
34,544
ทั้งหมด
137,839
ไอพี ของคุณ
44.197.230.180

นางกรรณิกา ขัติยะ
ผู้อำนวยการกองคลังนางจุฑาทิพ เจนชัยภูมิ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวแจ่มจันทร์ เทียนสันต์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวสุภัสสรา อัสดร
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ


-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นายเกรียงศักดิ์ จันทร์ผ่อง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาววิภาดา ปิ่นเพชรสวรรค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนทีกานต์ อุดอ้าย
พนักงานจ้างเหมาบริการ