ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//
แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
90
เดือนนี้
2,550
เดือนที่แล้ว
3,006
ปีนี้
23,271
ปีที่แล้ว
25,747
ทั้งหมด
102,187
ไอพี ของคุณ
3.236.55.22

นางสาวพาขวัญ แสนดวงแก้ว
หัวหนัาสำนักปลัดเทศบาล


นางสาววลัยรักษ์ ทิพย์สุภา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางธัญญาภรณ์ หวันทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวศศิิภรณ์ ดวงดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายมังกร สิทธิกานต์
นิติกรปฏิบัติการ


นายสิรวิชญ์ ยืนยง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวศิริวรรณ จอมจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวธัญญารัตน์ ธรรมศิริ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน


นางสาวอรประภา อภิรมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนุตราพรรณ กรวดนอก
คนงานทั่วไป