ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//
แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
80
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
2,928
เดือนที่แล้ว
3,315
ปีนี้
29,287
ปีที่แล้ว
34,544
ทั้งหมด
142,747
ไอพี ของคุณ
18.208.132.74

นางสาวพาขวัญ แสนดวงแก้ว
หัวหนัาสำนักปลัดเทศบาล


นางสาววลัยรักษ์ ทิพย์สุภา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางธัญญาภรณ์ หวันทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวศศิิภรณ์ ดวงดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายมังกร สิทธิกานต์
นิติกรปฏิบัติการ


นายสิรวิชญ์ ยืนยง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวศิริวรรณ เทพอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางทองพูน สายสุริน
คนงานทั่วไป


นางสาวอรประภา อภิรมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนุตราพรรณ กรวดนอก
คนงานทั่วไป


นางสาวบงกชพร จันทร์ผ่อง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวสุทธิกา พรมมี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวกนกวรรณ ยิ่งยอด
พนักงานจ้างเหมาบริการ