ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//
แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
103
เดือนนี้
1,612
เดือนที่แล้ว
3,618
ปีนี้
25,951
ปีที่แล้ว
25,747
ทั้งหมด
104,867
ไอพี ของคุณ
3.236.232.99

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอินทขิล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/256426 ส.ค. 2564
2ประกาศ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอินทขิล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/256413 ส.ค. 2564
3ประกาศฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอินทขิล สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 14 ส.ค. 2564
4ประกาศ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอินทขิล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/256412 ก.ค. 2564
5ประกาศฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอินทขิล สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 129 มิ.ย. 2564
6ประกาศ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอินทขิล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/25644 มิ.ย. 2564
7ประกาศ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอินทขิล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/256414 พ.ค. 2564
8ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 12 พ.ค. 2564
9ประกาศฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอินทขิล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25646 พ.ค. 2564
10ประกาศระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลอิน17 พ.ย. 2563
11ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอินทขิล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/256317 พ.ย. 2563
12รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอินทขิล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/256310 ก.ย. 2563
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอินทขิล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/256310 ก.ย. 2563
14ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ10 ก.ย. 2563
15ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอินทขิล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256320 ก.ค. 2563
16คู่มือ ระเบียบและกฎหมาย (งานกิจการสภา)16 ก.ค. 2563
17รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลอินทขิล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/256329 พ.ค. 2563
18รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลอินทขิล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/256329 พ.ค. 2563
19ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอินทขิล สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 25639 เม.ย. 2563
20ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ป20 ก.พ. 2563

12  >> >|