ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//
แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
103
เดือนนี้
1,612
เดือนที่แล้ว
3,618
ปีนี้
25,951
ปีที่แล้ว
25,747
ทั้งหมด
104,867
ไอพี ของคุณ
3.236.232.99

ลำดับรายการวันที่
1บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯเดือนเมษายน 25643 พ.ค. 2564
2บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯเดือนมีนาคม 25641 เม.ย. 2564
3บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯเดือนกุมภาพันธ์ 25641 มี.ค. 2564
4บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯเดือนมกราคม 25641 ก.พ. 2564
5บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯเดือนธันวาคม 256311 ม.ค. 2564
6บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯเดือนพฤศจิกายน 25631 ธ.ค. 2563
7บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯเดือนตุลาคม 25632 พ.ย. 2563
8บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯเดือนกันยายน 25631 ต.ค. 2563
9บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯเดือนสิงหาคม 25631 ก.ย. 2563
10บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯเดือนกรกฎาคม 25633 ส.ค. 2563
11บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯเดือนมิถุนายน 25631 ก.ค. 2563
12บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจิตของเจ้าหน้าที่ฯเดือนพฤษภาคม 25631 มิ.ย. 2563
13บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจิตของเจ้าหน้าที่ฯเดือนเมษายน 25635 พ.ค. 2563
14บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจิตของเจ้าหน้าที่ฯเดือนมีนาคม 25631 เม.ย. 2563
15บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจิตของเจ้าหน้าที่ฯเดือนกุมภาพันธ์ 25634 มี.ค. 2563
16บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจิตของเจ้าหน้าที่ฯเดือนมกราคม 25631 ก.พ. 2563
17บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจิตของเจ้าหน้าที่ฯเดือนธันวาคม 25623 ม.ค. 2563
18บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจิตของเจ้าหน้าที่ฯเดือนพฤศจิกายน 25622 ธ.ค. 2562
19บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจิตของเจ้าหน้าที่ฯเดือนตุลาคม 25621 พ.ย. 2562

1