ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลอินทขิลจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิศร  กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ภายในงานได้รับการสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล จากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมทั้งผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้เด็กๆให้รับความรู้จากบูธกิจกรรม และความสนุกสนานจากซุ้มเกมต่างๆ เทศบาลตำบลอินทขิลขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


 
13 มกราคม 2563