ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      

โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน “ กฎหมายสามัญประจำบ้าน รู้ไว้ ไม่ถูกโกง ”

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลอินทขิลร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 11 และจัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน“ กฎหมายสามัญประจำบ้าน รู้ไว้ ไม่ถูกโกง ”เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ด้านกฎหมายพร้อมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน ณ เทศบาลตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


 
26 สิงหาคม 2562