ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//
แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
90
เดือนนี้
407
เดือนที่แล้ว
3,362
ปีนี้
18,122
ปีที่แล้ว
25,747
ทั้งหมด
97,038
ไอพี ของคุณ
3.235.120.150

ประชาคมชี้แจงแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570),เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
เมื่อวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2564
???? เทศบาลตำบลอินทิขล นำโดย
นายทิง วรวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลอินทขิล ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอินทขิล ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมกับหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน
???? โดยได้ชี้แนวแจงแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลอินทขิลต่อไป
23 มิถุนายน 2564

ประชา​สัมพันธ์​การลงพื้นที่ออกพ่นหมอกควันของเทศบาลตำบลอินทขิล,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
???????? ประชา​สัมพันธ์​การลงพื้นที่ออกพ่นหมอกควันของเทศบาลตำบลอินทขิล
???? เข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ง่าย โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค เทศบาลตำบลอินทขิลจึงได้ลงพื้นที่ออกพ่นหมอกควันตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
???? วันและเวลาการออกพ่นหมอกควันของแต่ละหมู่บ้านตามตารางการปฏิบัติงานที่แนบรูปภาพมานี้
23 มิถุนายน 2564

มอบเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยให้แก่โรงเรียนในพื้นที่,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
➡️ เทศบาลตำบลอินทขิลได้มอบเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยให้กับ รร.บ้านปางกว้างและ รร.บ้านปางห้วยตาด
???? เนื่องจากเป็นช่วงการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
23 มิถุนายน 2564

รณรงค์ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
วันศุกร์ที่11 มิถุนายน​ 2564 เทศบาลตำบลอินทขิล ร่วมกับหมู่บ้านในพื้นที่เขตรับผิดชอบ​ รณรงค์ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)​ คว่ำจานชาม ภาชนะที่มีน้ำขัง แจกทรายอะเบทและพ่นหมอกควันฆ่าตัวอ่อนยุงลายตามเคหะสถาน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่
 
11 มิถุนายน 2564

ประชุมเกี่ยวกับการจัดทำ/เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570),เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th

วันที่8 มิถุนายน​ 2564 เทศบาลตำบลอินทขิลได้จัดประชุมเกี่ยวกับการจัดทำ/เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาล นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลอินทขิล อีกทั้งสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนประชาคมแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำข้อมูลมาประชาคมจัดทำ/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

08 มิถุนายน 2564

รณรงค์เชิญชวนชาวบ้านฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 บ้านปางห้วยตาด , บ้านปางเวียงด้ง และบ้านปางกึ้ด,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564
???? เทศบาลตำบลอินทขิล ร่วมกับ รพ.สต.บ้านปางกว้าง ฝ่ายปกครอง และ อสม.ม.12 , ม.15 และม.16 ลงพื้นที่บ้านปางห้วยตาด , บ้านปางเวียงด้งและบ้านปางกึ้ด รณรงค์เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้ประชาชนเข้าใจ เพราะหากติดเชื้อโควิดความรุนแรงจะลดลง ไม่น่ากลัว และไม่น่ากังวล
???? สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
???? ล้างมือบ่อยๆ
???? เลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและผู้คนจำนวนมาก
07 มิถุนายน 2564

รณรงค์เชิญชวนชาวบ้านฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 บ้านแม่ทะลายและบ้านมืดกา,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564
???? เทศบาลตำบลอินทขิล ร่วมกับ รพ.สต.บ้านปางกว้าง ฝ่ายปกครอง และ อสม.ม.14 และม.17 ลงพื้นที่บ้านแม่ทะลายและบ้านมืดกา รณรงค์เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้ประชาชนเข้าใจ เพราะหากติดเชื้อโควิดความรุนแรงจะลดลง ไม่น่ากลัว และไม่น่ากังวล
???? สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
???? ล้างมือบ่อยๆ
???? เลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและผู้คนจำนวนมาก
07 มิถุนายน 2564

กิจกรรมเยี่ยมยามถามไถ่ใส่ใจดูแล โดยไปเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่เทศบาลตำบลอินทขิล,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน, นายอำเภอแม่แตง, กิ่งกาชาด อำเภอ เทศบาลตำบลอินทขิล, รพ.สต.บ้านปางกว้าง และฝ่ายปกครอง ได้ทำกิจกรรมเยี่ยมยามถามไถ่ใส่ใจดูแล โดยไปเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่เทศบาลตำบลอินทขิล ได้แก่ นายสัญชัย ญาณะ เลขที่ 25/1 หมู่ 14 บ้านแม่ทะลาย ตำบลอินทขิล (เยาวชนประสบอุบัติเหตุ)
07 มิถุนายน 2564

รณรงค์เชิญชวนชาวบ้านฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 บ้านหนองผึ้ง,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564
???? เทศบาลตำบลอินทขิล ร่วมกับ รพ.สต.บ้านปางกว้าง ฝ่ายปกครอง และ อสม.ม.18 ลงพื้นที่บ้านหนองผึ้ง รณรงค์เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้ประชาชนเข้าใจ เพราะหากติดเชื้อโควิดความรุนแรงจะลดลง ไม่น่ากลัว และไม่น่ากังวล
???? สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
???? ล้างมือบ่อยๆ
???? เลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและผู้คนจำนวนมาก
07 มิถุนายน 2564

รณรงค์เชิญชวนชาวบ้านฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 บ้านทับเดื่อ,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th

เทศบาลตำบลอินทขิล ร่วมด้วยฝ่ายปกครอง รพ.สต.บ้านปางกว้างและอสม.บ้านทับเดื่อ ลงพื้นที่รณรงค์เชิญชวนชาวบ้านฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน​ในชีวิตและให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนที่ถูกต้อง ณ หมู่ที่ 9 บ้านทับเดื่อ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

01 มิถุนายน 2564

รณรงค์เชิญชวนชาวบ้านฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 บ้านปางกว้างและบ้านห้วยฝักดาบ,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
???? เทศบาลตำบลอินทขิล ร่วมกับ รพ.สต.บ้านปางกว้าง และอสม.ม.13และม.19 ลงพื้นที่บ้านปางกว้างและบ้านห้วยฝักดาบ รณรงค์เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้ประชาชนเข้าใจ เพราะหากติดเชื้อโควิดความรุนแรงจะลดลง ไม่น่ากลัวอย่างที่เป็นข่าว
 
???? สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
???? ล้างมือบ่อยๆ
???? เลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและผู้คนจำนวนมาก
 
01 มิถุนายน 2564

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
  1. เพื่อให้สุนัขและแมวที่ไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแล ให้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  2. เพื่อสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการนำสุนัขในความดูแลไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  3. เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด
22 เมษายน 2564

โครงการทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
09 เมษายน 2564

กิจกรรมจิตอาสา  "เราทำดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เทศบาลอินทขิลจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ร่วมกับประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานจิตอาสาทุกภาคส่วนร่วมปฏิบัติภารกิจจิตอาสาบริเวณวัดทับเดื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลอินทขิล 
17 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์เวียงพิงค์เข้านิเทศติดตามงาน ทีมกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลอินทขิล,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
วันที่ 13 พฤศจิกายน 63 ศูนย์เวียงพิงค์เข้านิเทศติดตามงาน ทีมกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลอินทขิล เพื่อร่วมพูดคุย ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาและแนวทางการทำงานร่วมกัน
???? เจ็บป่วยฉุกเฉิน
โทร ☎️ 1️⃣6️⃣6️⃣9️⃣
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
17 พฤศจิกายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (105 รายการ)