ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//
แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
2,738
เดือนที่แล้ว
3,614
ปีนี้
29,246
ปีที่แล้ว
39,060
ทั้งหมด
181,766
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250

1
ประกาศเทศบาลตำบลอินทขิล,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th

เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

21 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th

การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เปิดรับการยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว ตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

20 กันยายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลอินทขิล,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th

ประกาศเทศบาลอินทขิล เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

และเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

18 กันยายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลอินทขิล,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th

เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

18 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th

หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน

15 กันยายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลอินทขิล,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th

เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

24 สิงหาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลอินทขิล,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th

เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

18 สิงหาคม 2566

ประกาศ เทศบาลตำบลอินทขิล,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th

เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

27 กรกฎาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลอินทขิล,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th

เรื่อง การอนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

29 มิถุนายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลอินทขิล ,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th

เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

29 มิถุนายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยรับสมัครเมื่อวันที่ 11 - 22 พฤษภาคม 2566 และดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
29 พฤษภาคม 2566

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
เทศบาลตำบลอินทขิล ได้จัดออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2566 ตามกำหนดการที่แนบมานี้
???? สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 053-046546 ต่อ 16 หรือ 098-7500363
26 พฤษภาคม 2566

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
18 พฤษภาคม 2566

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
18 พฤษภาคม 2566

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
09 พฤษภาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (143 รายการ)