ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//
แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
2,738
เดือนที่แล้ว
3,614
ปีนี้
29,246
ปีที่แล้ว
39,060
ทั้งหมด
181,766
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250

นางนิภาพร จงสุข
หัวหนัาสำนักปลัดเทศบาล


นางสาววลัยรักษ์ ทิพย์สุภา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวสายใหม ศรีใจ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวทิพย์ภาพร ชุมภู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ


- ว่าง -
นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นายอนันต์ อินทร์ชัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวศิริวรรณ เทพอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


- ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางทองพูน สายสุริน
คนงานทั่วไป


นางสาวอรประภา อภิรมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนุตราพรรณ กรวดนอก
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวบงกชพร จันทร์ผ่อง
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวสุทธิกา พรมมี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวกนกวรรณ ยิ่งยอด
พนักงานจ้างเหมาบริการ