ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//
แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
2,738
เดือนที่แล้ว
3,614
ปีนี้
29,246
ปีที่แล้ว
39,060
ทั้งหมด
181,766
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250

นางกรรณิกา ขัติยะ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางจุฑาทิพ เจนชัยภูมิ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวกัลญภัค ต๊ะยศ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวสุภัสสรา หัสดร
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ


นางสาวกิ่งผกา พาจรทิศ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นายเกรียงศักดิ์ จันทร์ผ่อง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาววิภาดา ปิ่นเพชรสวรรค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนทีกานต์ อุดอ้าย
พนักงานจ้างทั่วไป