ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//
แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
2,738
เดือนที่แล้ว
3,614
ปีนี้
29,246
ปีที่แล้ว
39,060
ทั้งหมด
181,766
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
นายวิระศักดิ์ เจนชัยภูมิ
ประธานสภาเทศบาลตำบลอินทขิล
โทร 053-046546 ต่อ 18


นายตรัยเทพ รักประสิทธิ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลอินทขิล


นางสาวสุรีย์วรรณ์ บรรเรียนกิจ
เลขาสภาเทศบาลตำบลอินทขิล


นางชนากานต์ ไชยนันท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอินทขิล เขต 1


นางพิมพกานต์ จันตาสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอินทขิล เขต 1


นางวิภาดา มามา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอินทขิล เขต 1


นางสาวต่อมแก้ว วงค์ษา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอินทขิล เขต 1


นายชาญชัย ศรีวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอินทขิล เขต 1


นางนงคราญ วัยเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอินทขิล เขต 2


นายก้องเกียรติ เตจา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอินทขิล เขต 2


นายบัณฑิต สงวนธรรม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอินทขิล เขต 2


นายสมชาย จะลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอินทขิล เขต 2