ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//
แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
2,738
เดือนที่แล้ว
3,614
ปีนี้
29,246
ปีที่แล้ว
39,060
ทั้งหมด
181,766
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250

ลำดับรายการวันที่
1เทศบัญญัติเรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.25626 มิ.ย. 2562
2เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.256120 ส.ค. 2561
3การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256110 เม.ย. 2561
4เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.25601 ก.ย. 2560
5เทศบัญญัติเรื่องตลาด พ.ศ.25601 ก.ย. 2560
6เทศบัญญัติเรื่องสถานที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.25601 ก.ย. 2560
7เทศบัญญัติการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 255429 เม.ย. 2560
8เทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 255429 เม.ย. 2560
9เทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.255629 เม.ย. 2556
10เทศบัญญัติเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.255521 พ.ย. 2555

1