ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//
แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
2,738
เดือนที่แล้ว
3,614
ปีนี้
29,246
ปีที่แล้ว
39,060
ทั้งหมด
181,766
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250

ลำดับรายการวันที่
1รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256628 เม.ย. 2566
2รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256421 ก.ค. 2565
3รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 256422 เม.ย. 2565
4รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 25631 เม.ย. 2563
5รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 25622 ต.ค. 2562
6รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 25621 เม.ย. 2562
7รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 256110 ต.ค. 2561
8งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256110 ต.ค. 2561
9รายงานการประจำเดือน ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 255824 ธ.ค. 2558
10รายงานรับ-จ่าย เงินสด 24 ธ.ค. 2558
11งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255830 ก.ย. 2558

1